CSATLAKOZZ!
HÍRLEVÉL

Támogatás

Támogatás

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség mint párt, a Pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. Tv. 4.§ (1) bekezdése alapján magyar állampolgár természetes személyektől fogadhat el vagyoni hozzájárulást.

Az egy naptári év alatt adott, 500.000,- forintot meghaladó vagyoni hozzájárulás esetén a Támogató nevét a Szövetség köteles külön feltüntetni az éves gazdálkodásáról készített pénzügyi kimutatásban és köteles azt közzétenni minden év április 20-ig a Magyar Közlönyben.

A Támogató/Adományozó nevét és lakcímét minden esetben, jól olvashatóan kell feltüntetni a befizetést/átvételt igazoló nyomtatványokon, valamint közleményként "támogatás" szót meg kell jelölni, különben a Szövetség a támogatást/adományt nem fogadja el. 

Pénzbeli adományok

Készpénzben: A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség pénztárába támogatási megállapodás kitöltésével fizethető be személyesen, a 1062 Budapest, Lendvay utca 28. címen, a Gazdasági Osztályon. A Pénztár nyitva tartása: H - Cs: 9.00-15.00 óráig P: 9.00-13.00 óráig

Készpénz-átutalási megbízással: Postán feladva, belföldi postautalványon a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, 1062 Budapest, Lendvay u. 28. címzett javára. A Feladó adatait (nevét és címét) olvashatóan kell kitölteni. A postautalvány közlemény rovatában a "támogatás" szót fel kell tüntetni.

Átutalással (belföldről): A támogató magyar állampolgár bankjában kezdeményezve, kedvezményezettként a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség MKB 10300002-20365978-70073285 bankszámlaszámát megjelölve. A közlemény rovatban a Támogató címét és a"támogatás" szót fel kell tüntetni. Befizethető továbbá a támogatás a MKB valamely bankfiókjában a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 10300002-20365978-70073285 bankszámlaszámára készpénzben. A közlemény rovatban ez esetben is fel kell tüntetni a támogató címét és a "támogatás" szót.

Átutalással (külföldről): A támogató magyar állampolgár külföldi bankjában kezdeményezve, kedvezményezettként a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség IBAN HU39 1030 0002 2036 5978 7007 3285 bankszámlaszámát megjelölve [SWIFT (BIC) kód: MKKB HUHB]. A közlemény rovatban a támogató címét és a "támogatás" szót fel kell tüntetni. 

Tárgyi adományok

Tárgyi adomány átadása csak személyesen, megállapodás alapján és átadás-átvételi jegyzőkönyv kitöltésével történhet, a 1062 Budapest, Lendvay utca 28. címen, a Gazdasági Osztályon. A Gazdasági Osztály nyitva tartása: H-Cs: 9.00-15.00 óráig P: 9.00-13.00 óráig.

Előzetes egyeztetés hétköznapokon munkaidőben a 06-1-555-2000 telefonszámon lehetséges. 

SZJA 1% felajánlás: A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség részére nem ajánlható fel. Felajánlható viszont a Szövetség a Nemzetért Alapítványnak. Az Alapítvány adószáma: 18177428-1-42.

Köszönjük segítségüket!